Sanayici Kimliği

Sanayici kimliğinin sağlanması, sanayi işletmelerinin tescilinin yanı sıra ekonomik ve sınai faaliyetlerinin takip edilmesi, gerekli verinin toplanması ve bu verilerden elde edilecek bilginin; sanayi politikasının oluşturulması, yatırımların yönlendirilmesi ve desteklerin hazırlanması gibi birçok alanda kullanılmasının sağlanması amacıyla, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu 1957 yılında yürürlüğe kondu. Sanayi istatistikleri ve analizleri üretmek üzere sanayi işletmelerinin sicilini tutma görevi ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na verildi. Söz konusu görev, hâlihazırda yürürlükte bulunan 2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliği esaslarına göre Sanayi Genel Müdürlüğü sorumluluğunda ve hizmetin yerinden verilmesi anlayışı çerçevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri tarafından elektronik ortamda sürdürülüyor.

Sanayi Sicil Bilgi Sistemi, yaşayan bir sistem olup, her gün yeni kayıtlar yapıldığı gibi kayıt iptalleri de söz konusu oluyor. Sistemde hâlihazırda 137 bin civarında sanayi işletmesi kaydı bulunuyor. Sanayi sicil veri tabanında Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılan ve TÜİK tarafından uyumlaştırılan PRODTR-Sanayi Ürünleri Listesi, ürünlerin kodlanmasında kullanılıyor ve bu sistemle sektörel bazda her türlü bilginin elde edilmesi mümkün oluyor. Sanayi sicil veri tabanında, sanayi işletmesiyle ilgili elektrik tüketimi, kapasite ve fiili üretim miktarı, çalışan sayısı gibi çok geniş yelpazede veri tutulurken, firmaların her yıl vermek zorunda olduğu Yıllık İşletme Cetvelleri ile söz konusu bilgiler güncelleniyor.

Bu kapsamda, sanayi sicil veri tabanı esas alınarak, Bakanlıkça, LONCA İnternet portalı (www.lonca.gov.tr) da hazırlanarak kullanıcıların hizmetine sunulmuş durumda.

SANAYİCİ KİMDİR?

Kanuna göre; bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgâh, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle, madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler sanayi işletmesi, buralarda yapılan işler sanayi işleri ve buraları işletenler sanayici sayılır. Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de bu madde kapsamına girer. El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bundan istisnadır.

KAPASİTE RAPORU ŞART MI?

Küçük, orta ve büyük işletmelerin makine ve tesisat, üretim kapasitesi ve tüketim kapasitesi bilgileri kapasite raporu şartı varken, mikro işletme vasıflarını taşıyan sanayi işletmelerinin (10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu bir milyon TL’yi aşmayan) firma beyanı yeterli görülüyor.

SANAYİ ÜRÜNLERİ İNTERNET PORTALI: LONCA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sanayi işletmelerine dair sanayi sicil verilerinden veri madenciliği yapılarak hazırlanan unvan, adres, iletişim ve ürün adı gibi bilgileri İnternet portalı Lonca ile paylaşıyor. Lonca’da, sanayi işletmeleri hakkında bilgilerin yanı sıra sanayi işletmelerini ilgilendiren diğer bazı bilgiler de sunuluyor.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir